politics

การเมือง

การเมือง เป็นการทำกิจกรรมของกลุ่มคนที่ต้องการจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้กำหนดกฎหมายและบังคับให้ผู้อื่นนั้นอยู่ภายใต้กฎเดียวกันทั้งหมดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการควมคุมและเพื่อดำเนินกิจการทางการเมืองหรือระหว่างประเทศให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องโดยไม่เสียสมดุล จะได้ขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นและพัฒนาระบบต่างๆ ให้ดีขึ้นอีกด้วย การเมืองต้องการความร่วมมือของสังคมเพราะเพราะประชาชนทุกคนก็มีสิทธิที่จะร่วมมือว่าเห็นด้วยกับใครแล้วเลือกคนนั้นมา เพื่อบริหารเพื่อจะได้พัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองได้ความแตกต่างของความสนใจนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจาก การที่บุคคลสองกลุ่มที่สีสิทธิมีเสียงในสภามีมติที่ไม่ตรงตามกันจึงต้องให้ประชาชน ที่มีจำนวนมากมาช่วยเพื่อเลือกและหาทางออกซึ่งส่วนใหญ่แล้วนโยบายของใครดีกว่าคนนั้นย่อมได้เลือกไปส่วนใหญ่จะกลายเป็นการแข่งขันซะมากกว่าฝ่ายไหนให้นโยบายที่เอื้อยประชาชนมากกว่าส่วนใหญ่ประชาชนก็เทใจไปให้ทางนั้น เพราะเดี๋ยวนี้ต้องห่วงใยเรื่องปากท้องมาอันดับแรกเพราะเดี๋ยวนี้การเลือกคนผิดมันก็ทำให้แย่ไปเลยเหมือน การที่เลือกคนที่คิดว่าดีเข้ามาแต่สุดท้ายดีแตกจึงทำให้เกิด การคอรัปชั่นซึ่งเป็นผลเสียต่อประเทศชาติเช่นเดียวกัน การที่หลายคนพยายามทุกวิธีทางแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเพื่อเป็นจุดสูงสุดของการเมืองนั้นเพราะสามารถหาเงินได้ง่ายอย่างแน่นอนทุกวันนี้เห็นได้ชัดมากว่าการที่นักการเมืองเข้ามามีแต่รวยขึ้นๆแต่กลับไม่เห็นประเทศที่พัฒนาเลย การที่ประเทศไม่พัฒนานั้นจึงทำให้เกิดผลเสียตามมาค่อนข้างมากเช่นปากท้องประชาชนเรื่องการงาน เพราะเดี๋ยวนี้โรงงานอุตสาหกรรมเริ่มที่จะดันคนออกมาเนื่องจากเศรษฐกิจนั้นแย่ลงเป็นอย่างมาก จึงทำให้คนนั้นตกงาน จริงๆแล้วการเมืองเป็นการช่วยกันวิเคราะห์แล้วตัดสินใจซึ่งทุกคนมีสิทธิแต่ส่วนใหญ่บางทีด้วยอำนาจมืดที่เรามองไม่เห็นทำเพื่อผลประโยชน์ก็มีเยอะแยะไป สิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยบางทีใช่ว่าอำนาจที่ เรามองไม่เห็นจะเห็นพ้องตามกันเพราะส่วนใหญ่ทำเพื่อตนเองกันซะส่วนใหญ่เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องตนเองทั้งนั้นจึงทำให้การเมืองสมัยนี้มันเละเทะไปหมด การเมืองที่ดีต้องมีความเที่ยงธรรมและไม่ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดอย่าทำแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตนแต่จงทำเพื่อส่วนรวมแล้วพัฒนาประเทศไปพร้อมกันเพื่อประเทศชาติที่ดีขึ้น

การมีส่วนร่วม

เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนไทยทุกคนเพื่อระบอบประขาธิปไตยเป็นการเลือกคนที่เราชอบเพื่อให้มาดูแลปกป้องสิทธิทุกคนจะสามารถเลือกได้เมื่ออายุครบ 18 ปี ทุกคนต้องไปใช้สิทธิที่ตนเองมีเพื่อช่วยเลือกคนดีเข้ามาดูแลปกครอง การมีส่วนร่วมนั้นทุกคนควรมากมากที่จะให้ความร่วมมือเลือกคนที่ดีไม่ใช่ทำให้บัตรเสียหรือไม่เลือกใครเลยเพียงแค่หนึ่งเสียงก็ อาจจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เป็นได้ก่อนการเลือกตั้งจะมีการหาเสียงช่วงนี้แหละที่จะมีการซื้อสิทธิซื้อเสียงเพื่อให้เลือกให้ข้างตนเองชนะ จะได้เป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ทางการเมืองเราทราบอยู่แล้วว่าอะไรเป็นยังไงเราไม่ควรที่จะให้เงินจำนวนเล็กๆ น้อยๆ มาซื้อเสียงของเราได้ลองคิดดูว่ามันมีความคุ้มค่าแค่ไหนถึงสามารถจ่ายเงินให้คนที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นเงินจำนวนมหาศาลเช่นนี้ ลองคิดดูว่าถ้าคนแบบนี้ ได้เข้ามาบริหารละก็เค้าคงไม่คิดที่จะทำให้ถูกต้องอย่างแน่นอน ประชาชนไม่มีจะกินพื้นที่ไม่มีการพัฒนาแต่ตัวผู้แทนนั้นรวยเอาๆ นั่นคือสาเหตุที่ทำให้หลายต่อหลายคนอยากจะเป็นผู้แทนกันเหลือเกิน เพราะเป็นแล้วมีทั้งอำนาจแล้วมีทั้งเงินทองลองคิดดูก่อนนะเป็นกราบไหว้แม้กระทั่งขอทานหลังเป็นเคยเห็นหัวใครหรือเปล่า บุคคลพวกนี้ไม่เคยสนใจแน่นอนว่าจะพัฒนาท้องที่อย่างไรเพียงแต่ต้องการจะเป็นเพราะต้องการผลประโยชน์ที่ตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นการมีส่วนร่วมนั้นมีความจำเป็นเพราะเพียงแค่หนึ่งเสียงก็เลือกคนดีเข้ามาดูแลบริหารได้

People and democracy

ประชาชน

ประชาชนกับระบบ การเมือง

ประชาชนกับการเมืองเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะมีความเกี่ยวข้องกันมาตลอดและมีบทบาทร่วมกันเสมอ ดังนั้นความสัมพันธ์ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงถึง การเข้าร่วมและมีบทบาททางการเมืองกิจกรรมทางการเมืองนั้นทุกคนต้องร่วมกันเลือกและกำหนดนโยบายมาเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับประชาชน ทุกคนมีสิทที่จะเลือกตั้งหรือพูดคุยเรื่องการเมืองกัน แล้วเข้าร่วม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้อง การอยากมีส่วนร่วมเพื่อผลประโยชน์ในอนาคตของพวกตนเอง ประชาชนมีเสรีภาพในการร่วมทางการเมืองอยู่แล้วดังนั้นถ้าทุกคนกำหนดแล้วว่าต้อง การบุคคลแบบไหนเพื่อมาดูแลผลประโยชน์ให้แก่พวกตน เพราะประเทศเราเห็นด้วยต่อประบอบประชาธิปไตย จึงทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากยิ่งขึ้นในการทำอะไรทุกคนควรมีสิ่งที่ควรมีเพื่อจะได้ไม่เสียผผลประโยชน์คือสำนึกที่ดีต่อการเมืองต้องช่วยกันออกมาใช้สิทธิใช้เสียง เพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านออกมาแสดงเพื่อผลประโยชน์ที่ควรจะทำอย่านอนทับสิทธิที่ตนเองได้มีถึงบอกว่าแค่เพียงหนึ่งเสียงก็สามารถ ทำให้เกมพลิกได้จริงถ้าเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความเสมอภาคที่จะทำให้ประชาชนออกมาเข้าร่วมและมีบทบาท เพราะน่าจะมีเยอะกว่าการปกครอบระบอบอื่นเพราะระบอบแบบบ้านเรานั้นสามารถให้เสรีภาพในการมีอยู่ของทุกคนอยู่แล้ว

People and democracy

พรรค การเมือง

เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นเลือกเพื่อเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนสำหรับพรรค การเมือง นั้นมีความจำเป็นเพื่อเป็นการระบุตัวตนของกลุ่มคนที่รักที่จะเล่นในการเมืองพรรคการเมืองเป็นส่วนกลาง
ที่ช่วยให้รัฐกับประชาชนนั้นเข้าถึงกันได้ง่าย พรรคการเมืองเป็นองค์กรที่ใหญ่ เพราะเป็นการรวบรวมกลุ่มบุคคลที่มีความเห็นชอบเหมือนกัน ทำให้พรรคการเมืองนั้นมีความสำคัญจะได้ระบุตัวตนและจะได้เลือกได้ว่าจากผลงานปีนี้พรรคไหนทำได้ดีจะได้เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนตัดสินใจได้ว่าเราต้องการพรรคแบบไหนมาเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้แก่พวกตนเอง นโยบายความคิดที่ดีนั้นต้องมาจากพรรคการเมืองนี่แหละ เป็นตัวเลือกสำหรับประชาชนอีกเช่นกันการที่ประชาชนจะตัดสินใจส่วนใหญ่ก็ตามความชอบไม่ก็ตามผลงานที่ผ่านมาของพรรคการเมือง

People and democracy

Democracy is needed by all people